ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ = ΖΩΗ

Σας παρέχουμε:

• Την δωρεάν εγκατάσταση ειδικού δοχείου ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

• Την αποκομιδή των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων μετά το πέρας χρήσης τους, σε τακτικά χρονικά διαστήματα που εσείς θα καθορίσετε.

• Την βεβαίωση παραλαβής των εκάστοτε ποσοτήτων τηγανελαίων ώστε να έχετε αποδεικτικό κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ομοειδείς αρχές.

• Την πιστοποίηση της επιχείρησής σας με το δικό μας σήμα ώστε η πελατεία σας να γνωρίζει ότι είστε ευαισθητοποιημένοι και συμμετέχετε και εσείς στο πρόγραμμα για την οικολογία και ανακύκλωση των μαγειρικών ελαίων.

μαζί προστατεύουμε το περιβάλλον

Λιποσυλλέκτες

η oli4life σε συνεργασία με την smart4life
συμμετέχει στο πρόγραμμα

Συλλογής και διαχείριση λυµάτων (αποβλήτων) από λιποσυλλέκτες και σας παρέχει:

σύμβαση συνεργασίας, συντήρηση λιπποσυλλέκτη
και παραλαβή αποβλύτων καθώς και την πιστοποίηση

και ότι προβλεπει ο νέος υγαιονομικός κώδικας
για όλων των τύπων λιποσυλλέκτες .