ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ = ΖΩΗ

Τα πλεονεκτήματα :

Η Oil 4 Life κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τη διαχείριση των τηγανελαίων στην Ελλάδα, γιατί:
Αποτελεί έναν αξιόπιστο φορέα σε συνεργασία με τις διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ805Β/2004), και σε συμφωνία με τον ΕΦΕΤ ο οποίος ξεκινά να δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της διαχείρισης των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων με μεγάλη επιτυχία.
Επιπλέον:

Διαθέτει ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από τη συλλογή μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων, σε μονάδες που εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες, παγκόσμια, τεχνολογίες εστεροποίησης-ανακύκλωσης.
———————————————————————————-

Επιζητά την συνεργασία και αιγίδα των Δήμων, των Νομαρχιών, καθώς και των κρατικών φορέων, που είναι αρμόδιοι και ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της οικολογίας και ανακύκλωσης.
———————————————————————————-

Επιζητά την συμπαράσταση και την ενεργητική συμμετοχή των οικολογικών μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και αναλαμβάνει να τις στηρίζει με κάθε τρόπο.
———————————————————————————-

Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους και αποτελεσματικότερους διαχειριστές στον τομέα των αποβλήτων ελαίων μετά το πέρας χρήσης τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
——————————————————————————

Εγγυάται την ορθή διαχείριση των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων, συμβάλλοντας ενεργά στην ανακύκλωση, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος της πατρίδας μας.

ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων

Λιποσυλλέκτες

η oli4life σε συνεργασία με την smart4life
συμμετέχει στο πρόγραμμα

Συλλογής και διαχείριση λυµάτων (αποβλήτων) από λιποσυλλέκτες και σας παρέχει:

σύμβαση συνεργασίας, συντήρηση λιπποσυλλέκτη
και παραλαβή αποβλύτων καθώς και την πιστοποίηση

και ότι προβλεπει ο νέος υγαιονομικός κώδικας
για όλων των τύπων λιποσυλλέκτες .