οι παροχές

Σας παρέχουμε:

• Την δωρεάν εγκατάσταση ειδικού δοχείου ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

• Την αποκομιδή των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων μετά το πέρας χρήσης τους, σε τακτικά χρονικά διαστήματα που εσείς θα καθορίσετε.

• Την βεβαίωση παραλαβής των εκάστοτε ποσοτήτων τηγανελαίων ώστε να έχετε αποδεικτικό κατά τον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ομοειδείς αρχές.

• Την πιστοποίηση της επιχείρησής σας με το δικό μας σήμα ώστε η πελατεία σας να γνωρίζει ότι είστε ευαισθητοποιημένοι και συμμετέχετε και εσείς στο πρόγραμμα για την οικολογία και ανακύκλωση των μαγειρικών ελαίων.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ = ΖΩΗ

μαζί προστατεύουμε το περιβάλλον