επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210 97 38 106

Κινητό: 6941 694 400 

6976 372 177 – 6988 166 256

e-mail: oil4life33@gmail.com

Λιποσυλλέκτες

η oli4life σε συνεργασία με την smart4life
συμμετέχει στο πρόγραμμα

Συλλογής και διαχείριση λυµάτων (αποβλήτων) από λιποσυλλέκτες και σας παρέχει:

σύμβαση συνεργασίας, συντήρηση λιποσυλλέκτη
και παραλαβή αποβλήτων καθώς και την πιστοποίηση

και ότι προβλεπει ο νέος υγαιονομικός κώδικας
για όλων των τύπων λιποσυλλέκτες .

μαζί προστατεύουμε το περιβάλλον